Konwersacje


Konwersacje

S

tudenci na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym często są bardziej zainteresowani ćwiczeniem płynności ustnych wypowiedzi w języku portugalskim, niż skupianiem się na zadaniach z gramatyki. To właśnie konwersacje są idealne, aby spełnić te oczekiwania.

Wszystkie zajęcia są podzielone w bloki tematyczne, zgodnie z osobistymi zainteresowaniami studentów. Temat jest wprowadzany podczas zajęć a następnie analizowany i omawiany. Tak więc, interaktywnie i w motywujący sposób studenci analizują teksty literackie, artykuły prasowe, dziennikarskiej krytyki, filmy lub wiadomości radiowe, itp., które są głównie powiązane z tematyką rzeczywistości w Portugalii, dzięki czemu mogą stworzyć i rozwijać płynność wypowiedzi.

Skontaktuj się z nami, i zobacz jak płynnie mówisz po portugalsku.