Page titleKursy Indywidualne


O

feruje kursy indywidualne języka portugalskiego jako języka obcego prowadzone przez Portugalczycy, którzy poznałają różne aspekty nauczania obcokrajowców i doskonale rozumieją główne różnice pomiędzy językiem polskim, portugalskim oraz angielskim. Zajęcia są uważnie dopasowane do potrzeb ucznia, w zależności od ich upodobań, potrzeb lub zamierzonego celu. Podczas kursu, uczeń dogłębnie analizuje wszystkie aspekty językowe, pogłębia zdobytą już wiedzę oraz przyswaja nowe zagadnienia. Doskonali i uczy się wypowiedzi ustnych i pisemnych, gramatyki, nowego słownictwa oraz fonetyki. Wszystkim oferujemy indywidualne podejście, tak by odpowiednio dopasować zajęcia do poziomu i oczekiwań każdego ucznia.

Dla uczniów, którzy chcą przygotować się do egzaminów z języka portugalskiego (CIPLE, DEPLE, DIPLE, DAPLE, DUPLE), Almatuga oferuje również kursy indiwidualne w tym celu. W trakcie kursu zajęcia są zorganizowane i prowadzone zgodnie ze schematem egzaminacyjnym. W tym celu wszystkie materiały przyjmują konkretną formę dostosowaną do obszarów objętych egzaminem. Podczas zajęć wykonywane są także próbne egzaminy pozwalające na opanowanie możliwego stresu, zaznajomienie uczniów ze schematem egzaminacyjnym jak i bieżącą ocenę postępów w nauce. Wszystkie ćwiczenia są dostosowane do testów i wymagań studentów oraz prowadzone w zgodzie z nowoczesnymi technikami nauczania języka portugalskiego jako języka obcego.

 

Zajęcia indywidualne odbywają się zawsze od poniedziałku do piątku i głównie w przedziałach godzinowych 8:30/9:00 do 17:00, po 17:30 lektorzy są zajęci dlatego ze mają zajęcia grupowe. 
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE w siedzibie szkoły lub ONLINE

Cennik za zajęcia 90 min:

2700 pln – Pakiet 20 zajęć po 90 min (cena jednostkowa 135 pln/90min) do wykorzystania przez okres maksymalnie 10 miesięcy kalendarzowych od rozpoczęcia
2100 pln – Pakiet 15 zajęć po 90 min (cena jednostkowa 140 pln/90min) do wykorzystania przez okres maksymalnie 7 miesięcy kalendarzowych od rozpoczęcia
1500 pln – Pakiet 10 zajęć po 90 min (cena jednostkowa 150 pln/90min) do wykorzystania przez okres maksymalnie 5 miesięcy kalendarzowych od rozpoczęcia
775 pln – Pakiet 5 zajęć po 90 min (cena jednostkowa 155 pln/90min) do wykorzystania przez okres maksymalnie 2 miesięcy kalendarzowych od rozpoczęcia  

 

Cennik za zajęcia 60 min:
2200 pln – Pakiet 20 zajęć po 60 min (cena jednostkowa 110 pln/60min) do wykorzystania przez okres maksymalnie 10 miesięcy kalendarzowych od rozpoczęcia
1755 pln – Pakiet 15 zajęć po 60 min (cena jednostkowa 117 pln/60min) do wykorzystania przez okres maksymalnie 7 miesięcy kalendarzowych od rozpoczęcia
1240 pln – Pakiet 10 zajęć po 60 min (cena jednostkowa 124 pln/60min) do wykorzystania przez okres maksymalnie 5 miesięcy kalendarzowych od rozpoczęcia
650 pln – Pakiet 5 zajęć po 60 min (cena jednostkowa 130 pln/60min) do wykorzystania przez okres maksymalnie 2 miesięcy kalendarzowych od rozpoczęcia
 
 
GRUPY PRYWATNE (zajęcia dla 2 osób/pary)  
Grupa prywatna (zamknięta), czyli zajęcia dla pary osób. Cena ustalana indywidualnie, w zależności od możliwości czasowych i logistycznych. 
Dla par jest to kwota 25% wyższa niż zajęcia indywidualne.
3375 pln – Pakiet 20 zajęć po 90 min (cena jednostkowa 168,75 pln/90min) do wykorzystania przez okres maksymalnie 10 miesięcy kalendarzowych od rozpoczęcia
2625 pln – Pakiet 15 zajęć po 90 min (cena jednostkowa 175 pln/90min) do wykorzystania przez okres maksymalnie 7 miesięcy kalendarzowych od rozpoczęcia
1875 pln – Pakiet 10 zajęć po 90 min (cena jednostkowa 187,50 pln/90min) do wykorzystania przez okres maksymalnie 5 miesięcy kalendarzowych od rozpoczęcia
968,75 pln – Pakiet 5 zajęć po 90 min (cena jednostkowa 193,75 pln/90min) do wykorzystania przez okres maksymalnie 2 miesięcy kalendarzowych od rozpoczęcia

W przypadku zajęć indywidualnych lub grupy prywatnej na początku ustalany jest harmonogram spotkań, którego staramy się wspólnie trzymać, ale zaletą zajęć indywidualnych jest to, że istnieje możliwość bezkosztowego odwołania/przełożenia zajęć na inny termin, jeżeli zostanie to zgłoszone do lektora na minimum 24h przed zaplanowanymi zajęciami. W przypadku anulowania po tym terminie lekcja uznawana jest za przeprowadzoną.

Dodatkowo student ma w tym przypadku 100% uwagi ze strony lektora przez cały czas trwania zajęć – bo nie ma innych studentów.

Materiały dla studenta są dostarczane na zajęcia przez lektora. Zazwyczaj jest używany podręcznik wiodący, który student może, ale nie musi sobie kupić (dla zorganizowanych osób polecam posiadać podręcznik) i wiele dodatkowych materiałów z różnych źródeł.

W przypadku rezygnacji z zajęć indywidualnych zwracamy niewykorzystaną kwotę pomniejszoną o zajęcia które się odbyły w kwocie jednostkowej wynikającej z realnie wykorzystanego pakietu – jeżeli ktoś wykupił pakiet 20 spotkań, ale zrezygnuje np. po 10 lekcjach to nie otrzyma zwrotu 50% tylko odjęta zostanie kwota cennikowa za pakiet 10 zajęć, które zostały wykorzystane. Nie doliczamy żadnych opłat manipulacyjnych, wpisowego lub opłat administracyjnych.

W momencie odnotowania wpłaty na konto nabijamy całą sumę na kasę fiskalną (paragon) lub na prośbę wystawiamy fakturę. Jeżeli do rezygnacji z zajęć dojdzie już w trakcie kursu lub na mniej niż 24h przed lekcją to odliczamy koszt lekcji, które się odbyły lub które miały się odbyć ale zostały zbyt późno odwołane.

 

Na obecną chwilę wszyscy lektorzy ALMATUGA to Native Speakerzy.

 

Skontaktuj się z nami!