Język portugalski

J

ęzyk portugalski należy do grupy języków romańskich. Wywodzi się on z galaico-português (galicyjsko-portugalski), który występuje na Półwyspie Iberyjskim. Uznaje się, że współczesny portugalski pochodzi z XVI wieku i obecnie jest używany na całym świecie.

Dzięki portugalskiej ekspansji w erze Descobrimentos (Wielkich Odkryć Geograficznych), język portugalski aktualnie jest piątym najczęściej używanym językiem świata, a także językiem urzędowym w kilku krajach świata, takich jak: Portugalia, Brazylia, Angola, Mozambik, Gwinea-Bissau, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca oraz Timor. Dał on również początek wielu dialektom.

Portugalski jest bardzo bogatym i starożytnym językiem, podobnie jak kraj, z którego pochodzi. Wciąż znajduje on swoich zwolenników, którzy chętnie go studiują.

Almatuga przedstawia dwie oferty:

indywidualne_