Nauczyciele

N

azywam się Carlota Sacoto i jestem nauczycielem Almatuga. Lizbona to miejsce, gdzie się urodziłam i wychowałam. Ukończyłam Psychologię Kliniczną z tytułem magistra, a po studiach przeszłam Kurs dla Nauczycieli Języka Portugalskiego jako Języka Obcego w szkole językowej CIAL w Lizbonie. Ukończyłam również kurs zawodowy ze Strategii Nauczania dla Nauczycieli na Universidade Aberta. Od 2012 roku wykorzystuję swoją wiedzę oraz doświadczenie, nauczając języka portugalskiego w Warszawie. Moja pasja i zamiłowanie do uczenia języka ojczystego rośnie z każdą odbytą lekcją, a sukcesy i postępy moich studentów są powodem ogromnej radości i satysfakcji.

Wyprawa w nieznane, ciekawość ludzi i ich zachowań, zainteresowanie inną kulturą i tradycją po raz pierwszy przyniosły mnie do Polski. Kończąc drugi rok studiów na Uniwersytecie Lizbońskim postanowiłam skorzystać z wymiany studenckiej Erasmus i wyjechać z kraju na kolejny semestr.  Jako miasto docelowe wybrałam stolicę Polski. We wrześniu 2007 roku zamieszkałam w Warszawie, a ponieważ nie znałam kraju, myślałam, że tutejsza kultura, niektóre zwyczaje, czy nawet klimat będą zupełnie inne od tego, do czego byłam przyzwyczajona.

Carlota_1_1

Po niedługim czasie, większość moich wyobrażeń o Polsce i jej mieszkańcach okazało się nieprawdą. Wpływ niedalekiej historii na życie ludzi oraz piękno kraju było dla mnie ogromnym zaskoczeniem.

Podczas zimowego semestru, który spędziłam w Polsce, zawsze posługiwałam się językiem angielskim. Choć już wtedy rozpoczęłam naukę języka polskiego, bariera jaką spotyka prawie każdy początkujący, brak czasu, samoorganizacji oraz funduszy nie pozwoliły mi na osiągnięcie zadowalającego mnie poziomu. Zapewne brak komunikacji w języku polskim był przeszkodą do pełnego zrozumienia polskiej kultury. W końcu to wspólny język jest kluczem do poznania lokalnych tradycji, obyczajów, a przede wszystkim mieszkańców danego kraju.

Po powrocie do Portugalii, w 2008 roku, zakończyłam studia, zdobywając tytuł Magistra Psychologii Klinicznej (Mestrado Integrado em Psicologia), ale to nie był koniec mojej przygody z Polską. W 2011 roku, mieszkając wciąż w Lizbonie, powróciłam do nauki języka polskiego. Tym razem większa sumienność, dyscyplina i zaangażowanie pomogły mi stopniowo pokonać wcześniej napotkane problemy ortograficzne i gramatyczne.

Kiedy zakończyłam kursy zawodowe i zaczęłam swoją karierę jako Psycholog, zdecydowałam się zapisać na Kurs dla Nauczycieli Języka Portugalskiego jako Języka Obcego. Następnie, w roku 2012, wróciłam do Polski, by tu wykorzystać zdobytą wiedzę. W ten sposób zaczęłam swoją przygodę jako nauczyciel języka portugalskiego. Początkowo moimi uczniami byli głównie obcokrajowcy, później do tego grona dołączyły również dzieci portugalskich rodziców mieszkających w Polsce. To właśnie dzięki tym relacjom i spotkaniom z moimi studentami wciąż przełamuję bariery i zbliżam się do polskiej kultury. By pogłębić swoją wiedzę w dziedzinie edukacji, w sierpniu 2013 ukończyłam również kurs zawodowy ze Strategii Nauczania dla Nauczycieli na Universidade Aberta (Otwarty Uniwersytet).

Osobiście nadal sumiennie uczę się języka polskiego, a od czasu kiedy zamieszkałam tu na stałe, mój poziom komunikacji znacznie się poprawił. I choć jeszcze wiele nauki przede mną, wierzę, że własną determinacją w końcu osiągnę cel, jakim jest biegłe porozumiewanie się w tym języku.

Bycie nauczycielem języka portugalskiego w Warszawie jest dla mnie niesamowitym doświadczeniem, które dało początek idei stworzenia przyjaznego miejsca, gdzie będę mogła kontynuować swoją pasję nie tylko w nauczaniu, ale również promowaniu kultury portugalskiej. Mam nadzieję, że swoim oddaniem i zamiłowaniem zarażę Was Portugalią i pomogę pokonać bariery językowe, które również dla mnie były kiedyś przeszkodą.

N

azywam się Nuno i urodziłem się w Faro, stolicy regionu wakacyjnego najbardziej na południe Portugalii – Algarve. Przez większość cześć mojego życia zawodowego byłem zaangażowany w przemyśle farmaceutycznym i to właśnie tam zrozumiałem, że najbardziej lubię kontakt z ludźmi i to jak ich słuchać i rozumieć. W tej pracy odkryłem, że moim powołaniem i niejako wrodzoną zdolnością jest rola edukatora, którą musiałem często przyjmować. To właśnie ułatwiło mi wybór nowej ścieżki kariery po przyjeździe do Polski w 2007 roku – Lektor Języka Portugalskiego to było to, co chciałem robić i to, do czego starannie się przygotowywałem.

Pierwsze kroki w nowej roli podjąłem w szkole językowej w Katowicach gdzie miałem możliwość odbyć staż przygotowawczy, który pomógł mi bardzo po dalszej przeprowadzce do Warszawy. W stolicy Polski zdobywałem doświadczenie w tej dziedzinie pracując dla wielu szkół i instytutów takich jak Uniwersytet Warszawski gdzie miałem przyjemność dołączyć do zespołu Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskim. W tym samym czasie rozpocząłem naukę języka polskiego, którym aktualnie posługuje się w stopniu komfortowym, ale wątpię abym osiągnął poziom zupełnej płynności językowej. Wydaje mi się, że polski to nie jest język, to specjalny tajny kod stworzony przez Polaków, aby móc w pełnym bezpieczeństwie rozmawiać między sobą.

nuno-cores

W mojej opinii praca, jako lektor języka portugalskiego, nie ogranicza się tylko do nauki języka portugalskiego, ale obejmuje także obszary związane z kultura portugalską. Nauczyciel musi być w stanie rozbudzić ciekawość studentów do Portugalii i Portugalczyków a następnie przekuć tę ciekawość w pasję. Dlatego nauczanie portugalskiego jest dla mnie nawet czymś więcej niż pasją – jest wielką odpowiedzialnością, ponieważ to między innymi ode mnie zależy jak studenci postrzegają moja Ojczyznę.

N

azywam się João , jestem muzykiem i lektorem języka portugalskiego. Urodziłem się w Porto, gdzie dorastałem i spędziłem większość swojego życia. Pochodzę z rodziny nauczycielskiej, w której tematy edukacyjne były stawiane na stole w każde Boże Narodzenie i Wielkanoc. Uzyskałem tytuł magistra geografii na Uniwersytecie w Porto, ale wcześniej miałem okazję doświadczyć życie w Hiszpanii i Londynie, gdzie mieszkałem i studiowałem przez dwa lata. Z powodów osobistych zdecydowałam się przeprowadzić do Wrocławia ponad 15 lat temu. W Polsce zdecydowałem się skupić na muzyce i, w tym samym czasie, rozpocząłem karierę nauczyciela języka portugalskiego, która nieprzerwanie trwa już ponad dekadę. Po 10 latach we Wrocławiu zdecydowałem się przenieść do stolicy Polski i rozwijać swoją ścieżkę muzyczną i pedagogiczną. Tymczasem pojawiły się nowe możliwości i jako lektor w Instituto Camões uczę języka i kultury portugalskiej na Uniwersytecie Wrocławskim.

Moją ideą nauczania jakiegokolwiek języka jest obecność. Obecność kogoś, z kim chcemy się komunikować. Podobnie, interakcja oparta na wymianie pomysłów i doświadczeń jest najważniejszą częścią znajomości języka: poznania drugiej osoby, jej kultury, jej powodów i motywacji. Dlatego wierzę w nauczanie języka portugalskiego oparte na komunikacji, w którym kwestie kulturowe wszystkich zaangażowanych podmiotów są równie ważne, oraz w procesie, w którym można zarówno dać, jak i otrzymać.

joao_porto_almatuga

W

itam, jestem Rita Lourenço, jestem Alfacinha, czyli urodzoną w Lizbonie.
Moja historia nauczania obcokrajowców języka portugalskiego rozpoczęła się w Polsce ponad 10 lat temu. Spędziłam 5 cudownych lat w Warszawie, gdzie pracowałam w kilku szkołach językowych, w firmach portugalskich z siedzibą w Polsce oraz udzielałam prywatnych lekcji. Zanim zamieszkałem w Polsce, przez 3 lata uczyłem się języka polskiego w Lizbonie, a następnie w Polsce i bez obaw zacząłem mówić w tym języku, aż osiągnąłem biegłość. 😉
Mówienie po polsku było bardzo cenną pomocą, ponieważ pozwoliło mi nauczyć specyfiki języka portugalskiego w bardziej dostosowany i przejrzysty sposób. Obecnie mieszkam w Lizbonie, gdzie mam zaszczyt nadal uczyć polskich uczniów online za pośrednictwem Escola Almatuga i wielu innych uczniów z całego świata.
A jaka jest moja metoda nauczania?
Niezależnie od Twojego poziomu wiedzy, moja metoda nauczania będzie zawsze dostosowana do Twoich potrzeb, sposobu, w jaki uczysz się i oswajasz język. Jestem cierpliwa, zabawna i empatyczna w stosunku do początkujących, pomagając im zbudować solidne podstawy, a dla bardziej zaawansowanych uczniów tworzę stymulujące wyzwania.
Na moich zajęciach zawsze powtarzam mantrę: nauka języków to fajne hobby, a nie obowiązek! 😉
Do zobaczenia wkrótce i pozdrawiamy ze słonecznej Lizbony!

ritalourenco