Przygotowanie do egzaminów


Przygotowanie do egzaminów

D

la uczniów, którzy chcą przygotować się do egzaminów z języka portugalskiego (CIPLE, DEPLE, DIPLE, DAPLE, DUPLE), Almatuga oferuje również konkretne kursy w tym celu. W trakcie kursu zajęcia są zorganizowane i prowadzone zgodnie ze schematem egzaminacyjnym. W tym celu wszystkie materiały przyjmują konkretną formę dostosowaną do obszarów objętych egzaminem. Podczas zajęć wykonywane są także próbne egzaminy pozwalające na opanowanie możliwego stresu, zaznajomienie uczniów ze schematem egzaminacyjnym jak i bieżącą ocenę postępów w nauce.

Skontaktuj się z nami i pozwól nam pomóc przygotować cię do egzaminu.