Page title

cristina-flores-1920-x-1080-px

21 maja 2024 | 18:00

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, ul Koszykowa 26/28

21maja o godzinie 18:00 w Bibliotece Publicznej na Koszykowej odbędzie się spotkanie z profesor Cristiną Flores z Uniwersytetu Minho, która opowie o zaletach edukacji dwujęzycznej. Będzie to spotkanie skierowane w szczególności do społeczności portugalsko-polskiej, która będzie mogła spotkać się z jednym z czołowych portugalskich ekspertów w dziedzinie języka portugalskiego jako języka dziedzictwa.

W swoim wystąpieniu omówi zalety dwujęzyczności: pozytywny wpływ języka portugalskiego w rodzinach pochodzenia portugalskiego, umiejętności językowe i akademickie dzieci z tych rodzin, które mieszkają w różnych krajach europejskich, a także obali niektóre mity i błędne przekonania na temat edukacji dwujęzycznej. Po wystąpieniu będzie czas na pytania i odpowiedzi. Rozmowę poprowadzi mgr Carlota Sacoto, dyrektorka Szkoły Almatuga, która jest współorganizatorem tej inicjatywy.

Spotkanie odbędzie się w języku portugalskim, ale będzie tłumaczone na język polski.

Profesor Cristina Flores wygłosi również wykłady na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie.