Wiek szkolny


Wiek szkolny

U

zniowie w wieku szkolnym mają możliwość rozwijać i poprawiać swoją znajomość portugalskiego poprzez zabawę, czytanie i pisanie, poznawanie nowych słów i zagadnień jak i czytanie i omawianie klasycznych lektur portugalskich tak aby nie stracić kontaktu z portugalskim systemem edukacji. Wszystko dostosowane do wieku uczniów.

Zajęcia planowane są w zależności od potrzeb, cech i specyfiki uczniów. W zależności od dostępności i możliwości lekcje mogą być indywidualne lub w małych grupach, jak i mogą odbywać się w domu studentów Almatuga.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji a i my chętnie z tobą porozmawiamy.