Język portugalski jako język ojczysty


Portugalski jako język ojczysty

O

becność Portugalczyków w Polsce w ostatnim czasie stale wzrasta. W związku z powyższym fenomenem pojawia się zjawisko polegające na tym, że rodzice mają problem z zapewnieniem formalnego nauczania języka ojczystego dla swoich dzieci. Nawet jeżeli rodzice rozmawiają w języku portugalskim z dziećmi na co dzień, to rozwój języka ojczystego w środowisku, w którym nie jest on dominującym językiem nie odbywa się równomiernie lub na tym samym poziomie jak w kraju portugalskojęzycznym. Często rodzice nie są w stanie załatać tej luki w codziennej edukacji swoich dzieci. Z tego powodu warto zadbać o to aby nasze dzieci miały bezpośredni kontakt z językiem i kulturą portugalską nie tylko w domu.

To właśnie dlatego powstał pomysł aby poszerzyć ofertę edukacyjną także dla „najmłodszych native speakerów”. Celem Almatuga jest zapewnienie bardziej formalnych kontaktów z językiem ojczystym w sposób dydaktyczny i praktyczny.