Kursy Indywidualne lub Grupowe


Kursy Indywidualne lub Grupowe

P

odczas kursu klasycznego (indywidulnego lub grupowego), uczeń dogłębnie analizuje wszystkie aspekty językowe, pogłębia zdobytą już wiedzę oraz przyswaja nowe zagadnienia. Doskonali i uczy się wypowiedzi ustnych i pisemnych, gramatyki, nowego słownictwa oraz fonetyki. Wszystkim oferujemy indywidualne podejście, tak by odpowiednio dopasować zajęcia do poziomu i oczekiwań każdego ucznia.

Co więcej, wszystkie ćwiczenia są dostosowane do testów i wymagań studentów oraz prowadzone w zgodzie z nowoczesnymi technikami nauczania języka portugalskiego jako języka obcego.

Dlatego też, kursy mogą być w całości zaplanowane pod kątem każdego studenta, każdej grupy, czyli dokładnie dopasowane do potrzeb. Również forma prowadzenia zajęć, ich częstotliwość oraz czas trwania zostanie zaplanowana według upodobań ucznia lub grupy kursantów.
W celu ustalenia szczegółów i odpowiedniego dopasowania zajęć, skontaktuj się z nami.